I4F - Loader

ZAKAJ I4F REŠITEV?

Nove zakonitosti digitalne ekonomije narekujejo organizacijam ustrezen odziv

Organizacije morajo, če želijo biti konkurenčne, neprestano skrbeti za svoj poslovni razvoj. Če so ga še do nedavno oblikovale predvsem same s svojimi poslovnimi načrti, se je to v digitalni ekonomiji korenito spremenilo. Namreč, zaradi novih zakonitosti digitalne ekonomije, so organizacije potisnjene v drugačne pogoje poslovanja, kar narekuje tudi drugačna izhodišča in usmeritve njihovega poslovnega razvoja. To pa nadalje zahteva, da organizacije in njeni zaposleni pridobijo nove (digitalne) kompetence in razvijejo sodobnejšo organizacijsko kulturo.

Ne glede na to ali ste direktor / predsednik uprave (CEO), vodja kadrovske službe ali vodja razvoja digitalnih talentov (HR), vodja digitalne transformacije (CDO) ali vodja informatike (CIO), vodja ali direktor marketinga (CMO), vodja proizvodnje ali vodja tehnološkega razvoja (CTO) ali vodja drugih poslovnih funkcij, vam bo I4F rešitev pomagala v različnih situacijah iz vaše digitalne poslovne prakse. Strokovna in obsežna I4F analiza namreč poda natančno in razumljivo večdimenzionalno spoznanje ali je vaša organizacija in ali so vaši zaposleni dovolj dobro pripravljeni za uspešno izvedbo digitalne poslovne preobrazbe oziroma, kaj jim za to še manjka.

Preberite tudi: KAJ OMOGOČAMO?