I4F - Loader

POGOSTA VPRAŠANJA

In koristni odgovori

Kaj pomeni kratica I4F?

Kratica I4F izhaja iz naše skovanke »Inspire-for-Future« oziroma iz naše zaobljube (op.p. brand promise) uporabnikom I4F ocenjevanj: »Želimo biti navdih za vašo uspešno poslovno prihodnost

 

Ali so I4F ocenjevanja primerna zame?

I4F ocenjevanja (op.p. assessments) so primerna za vse posameznike, ki želijo preveriti nivo razvitosti svojih poslovnih kompetenc za uspešno poslovanje v digitalni ekonomiji, in tudi za vse vodje, ki želijo soustvarjati in sistematično razvijati sodobno organizacijsko kulturo za pospešeno izvedbo digitalne poslovne preobrazbe svojih organizacij.

Zakaj bi potrebovali I4F rešitve?

Nove zakonitosti digitalne ekonomije narekujejo posameznikom in organizacijam ustrezen odziv. Ali so ga sposobni/sposobne ustvariti in uresničiti, da bi bili/bile konkurenčni tudi v digitalni ekonomiji, je odvisno od razvitosti njihovih kompetenc in kulture. I4F rešitve vam omogočajo celovito in poglobljeno oceno digitalnih kompetenc posameznikov, digitalnih zmožnosti organizacije in organizacijske kulture za digitalno poslovanje. I4F rešitve vam povedo, ali ste dovolj dobro pripravljeni za uspešno poslovanje v digitalni ekonomiji.

 

Komu so namenjene I4F rešitve?

I4F rešitve so namenjene vsem posameznikom, ki bodisi želijo osebno preveriti, ali so dovolj poslovno digitalno kompetentni, bodisi so v eni od poslovnih vlog, povezanih z digitalno poslovno preobrazbo, kot: predsednik uprave oziroma direktor (CEO), vodja digitalne poslovne preobrazbe (CDO) ali vodja informatike (CIO), vodja kadrovske službe (HR), vodja marketinga (CMO), poslovni analitik (BA), informatik, lastnik procesa(ov), ipd.

Kako deluje I4F rešitev?

I4F rešitve so 24/7/365 večdimenzionalne rešitve, kar pomeni, da jih lahko izvajate preko spleta kadarkoli in kjerkoli, pri čemer tudi takoj po zaključku ocenjevanja pridobite celovito in poglobljeno poročilo o stanju razvitosti ocenjevalnih področij kot tudi priporočila za njihov nadaljnji razvoj.

V katerih situacijah bi mi lahko koristile I4F rešitve?

I4F rešitve vam pridejo prav v številnih situacijah, kjer je uspešnost odziva nanje odvisna od nivoja digitalnih kompetenc posameznikov, od razvitosti digitalnih zmožnosti organizacije in od nivoja razvitosti sodobne organizacijske kulture za poslovanje v digitalni ekonomiji.

 

Take situacije so npr.:

 • digitalna poslovna preobrazba,
 • razvoj sodobne organizacijske kulture,
 • karierni napredek digitalnih talentov,
 • razvoj digitalnega voditeljstva,
 • ocenjevanje digitalne kompetentnosti pri kandidatih za zaposlitev,
 • izvedba uspešnega digitalnega projekta,
 • izbor zunanjega strateškega digitalnega partnerja ali ponudnika digitalnih rešitev,
 • združljivost organizacijskih kultur ob (združitvah in prevzemih) podjetij,
 • presoja donosnosti investicij v digitalne projekte, ipd.

Kako hitro dobim analizo mojih odgovorov?

Analizo pridobite v obliki digitalnega poročila neposredno po zaključku ocenjevanja brez našega potrebnega posredovanja.

Kaj vse vsebuje analiza po opravljenem ocenjevanju?

Poročilo analize sodobne organizacijske kulture in digitalnih zmožnosti vsebuje:

 • krovne indekse moči organizacijske kulture za digitalno poslovanje (npr. DEEP indeks, Osredotočenost na kupce) in poslovanje vaše organizacije v prihodnosti (npr. I4F potencial indeks, Manifesto Multiplikator),
 • poglobljene analitične vpoglede v trenutno stanje,
 • večdimenzionalne uvide povezane s tem stanjem (npr. kakšna je prevladujoča organizacijska kultura z vidika zavzetosti zaposlenih v vaši organizaciji, ipd.),
 • operativna priporočila za napredek in
 • pomembna krovna priporočila za poslovanje v digitalnih ekonomiji in v prihodnosti.

Poročilo ocene digitalnih kompetenc glede na posamezno poslovno vlogo poda oceno razvitosti posameznih digitalnih kompetenc. Pri tem vam omogočamo, da izvedete lastno samooceno razvitosti ključnih digitalnih kompetenc (glede na izbrano poslovno vlogo) oz. možnost večnivojskega ocenjevanja le-teh, kjer podajo oceno razvitosti vaših digitalnih kompetenc še drugi ključni deležniki – ocenjevalci (npr. nadrejeni, sodelavci, podrejeni, poslovni partnerji, stranke, ipd.).

Kako spremljam napredek v ocenjevanju skozi več zaporednih ocenjevanj (npr. po letih)?

I4F rešitve vam omogočajo primerjalno analizo (op.p. benchmark) skozi različna časovna obdobja. Prav tako imate na svojem lastnem portalu možnost vpogleda v vsa izvedena ocenjevanja.

Ali lahko administriram postopek ocenjevanja za svoje sodelavce?

Da, I4F rešitve imajo vključen portal za administracijo celotnega postopka upravljanja I4F ocenjevalnih rešitev, ki vam med drugim omogočajo načrtovanje, pripravo in izvedbo projekta poglobljene analize, prilagajanja njenih funkcionalnosti vašim potrebam (npr. dodeljevanja enot in posameznikov, ki bodo izvajali ocenjevanje), skupaj s spremljanjem napredka pri udeležbi ter pregleda nad rezultati.

Kako naročim / kupim ocenjevanja?

Trenutno je možno izvesti ocenjevanja preko osebnega kontakta z nami, v kratkem (najkasneje junija 2021) pa bo možno vsa ocenjevanja kupiti neposredno preko spletne trgovine, ki bo del I4F spletne strani. Tako boste lahko digitalno izvedli celoten postopek od nakupa, administracije in pridobitve analize/poročil ocenjevanja.

Kako je zagotovljena varnost mojih podatkov?

Vsi vaši podatki so varovani po vseh določilih GDPR in pa preko kibernetske varnosti informacijskega sistema in podatkovnih baz.

Kaj pomenita I4F logo in slogan?

I4F logo vsebuje znak, naziv in slogan.
Znak prikazuje večdimenzionalnost I4F ocenjevanj, v središču katerih je posameznik z zmagovito miselnostjo, v korist svojega napredka in napredka vseh povezanih deležnikov znotraj in zunaj organizacije.

Naziv inspire4future izhaja iz naše zaobljube (brand promise): »Želimo biti navdih za vašo uspešno poslovno prihodnost!«

Slogan Večdimenzionalna poslovna ocenjevanja označuje I4F ocenjevanja skozi številne različne dimenzije posameznega področja ocenjevanja: organizacijske kulture za poslovanje v digitalni ekonomiji, digitalnih zmožnosti in digitalnih kompetenc oz. vsebinsko in časovno dimenzijo ter dimenzijo usmerjenosti, katere povezujejo tudi naši večdimenzionalni I4F kazalniki napredka.

 

 

 

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na: info@inspire4future.com


Preberite tudi: KDO SMO?