I4F - Loader

NAŠA ZAOBLJUBA

Želimo biti navdih za vašo uspešno poslovno prihodnost!

Za vas smo pripravili ekspertna večdimenzionalna ocenjevanja s katerimi boste pridobili vpogled v stanje vaših: digitalnih kompetenc, digitalnih zmožnosti in organizacijske kulture za poslovanje v digitalni ekonomiji. To so namreč najbolj trdni temelji uspešne digitalne poslovne preobrazbe, kar so potrdile številne mednarodne raziskave in dobre prakse mednarodnih uspešnih podjetij.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj in znanj našega interdisciplinarnega tima ekspertov smo vam pripravili prava vprašanja, ki vas bodo spodbujala k trajni krepitvi vaše (digitalne) poslovne kondicije.

Na podlagi I4F večdimenzionalnih ocenjevanj pridobite obsežno strokovno poročilo z analizo, ki daje:

  • oceno zdravih temeljev sodobne organizacijske kulture;
  • presojo nivoja razvitosti digitalnih zmožnosti, ki dajo odgovor ali ste ustrezno usposobljeni za poslovanje v digitalni ekonomiji,
  • uvide v nivo vaše pripravljenosti za uspešno digitalno poslovno preobrazbo, vključno s priporočili, kaj morate še izboljšati preden začnete z njo;
  • razkritje moči pospeševalcev in zaviralcev vaše digitalne poslovne preobrazbe, namreč hitreje kot boste izvedli preobrazbo, prej boste deležni njenih koristi in prej boste sprostili vire za bodoče iniciative;
  • uvide v elemente vaše organizacijske kulture, ki pospešujejo in zavirajo zavzetost vaših zaposlenih in s tem dodatne podlage za krepitev vaše osredotočenosti na stranke;
  • spremljanje stalnega napredka razvoja sodobne organizacijske kulture – vpogled v uspešnost napredka skozi več obdobij;
  • uvide v digitalno kompetentnost ključnih poslovnih vlog za digitalno poslovno preobrazbo, saj ocenjevanja preverijo, ali imajo vaši zaposleni v teh vlogah ustrezna znanja in poslovna vedenja, kar je nato podlaga njihovega načrta za nadaljnji dvig njihove usposobljenosti;
  • stanje pripravljenost na poslovanje prihodnosti, saj poleg digitalnih zmožnosti ocenjevanja presojajo tudi najnaprednejše zmožnosti za nadaljnji poslovni razvoj vaše organizacije v po-digitalni ekonomiji.

Preberite tudi: ZAKAJ I4F REŠITEV?