I4F - Loader

Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije ter mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije ter mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno stranjo, trgovino in storitvijo Inspire4future.com (v nadaljevanju kot »spletna storitev«) upravlja Inspire4Future (v nadaljevanju kot »Ponudnik«).
Prijava v spletno storitev poteka na način, da spletni obiskovalec v okence vnese uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, in uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec s prijavo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. S prijavo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa in uporabe. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec. S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med Ponudnikom in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

2. Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:
• podatki o identiteti Ponudnika (predvsem firma in sedež družbe ter številka registra, kjer je družba vpisana),
• kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Ponudnikom (naslov elektronske pošte, telefon ipd.),
• informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne storitve, vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami,
• informacije o dostopnosti izdelkov oziroma storitev iz ponudbe spletne storitve,
• način in pogoji dostave izdelkov oziroma izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave,
• informacije o načinu plačila,
• podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne storitve,
• informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop,
• informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika,
• informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Ponudnika.

3. Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem

Ponudba v spletni storitvi se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira. Zato lahko pride tudi do napak. Prosimo, da nas o njih obvestite na elektronski naslov: info@inspire4future.com. Skušali jih bomo čim hitreje odpraviti.

Akcije in popusti

Popusti se ne seštevajo! V kolikor so izdelki na spletni strani že v akciji oziroma je pri njih že določen kakršenkoli popust, dodatni popusti zanje ne veljajo. Sistem bo v tem primeru kupcu ponudil tisti popust, ki je zanj bolj ugoden.

Rok dobave

Rok dobave naročenih izdelkov, ki so na zalogi, je oziroma po dogovoru z odjemalcem spletne storitve. Nekatere izdelke in poročila zaradi specifičnih lastnosti dostavimo v roku 8-25 delovnih dni. V primeru, da ste naročili izdelek, ki ga zaradi nepredvidljivih razlogov ne moremo odpremiti v navedenem roku, vas bomo o tem obvestili preko vaših kontaktnih podatkov.

Prevzem izdelkov

Uporabnik lahko ob oddaji nakupnega naročila določi enega od naslednjih načinov prevzema izdelkov:

• prek spletne povezave
• po dogovoru z našo lastno dostavo

4. Načini plačila

Ponudnik uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:

• plačilo s kreditno kartico,
• plačilo po predračunu.

5. Cene

Spletne cene veljajo za vse registrirane uporabnike spletne trgovine Ponudnika. Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave. Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine. Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub naporom, da bi Ponudnik zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila – to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo Ponudnik:
• uporabniku (kupcu) to sporočil in ga obvestil o novih cenah; uporabnik (kupec) ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma
• uporabniku (kupcu) omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko korist in zadovoljstvo.

6. Postopek nakupa

Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od Ponudnika po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V roku 1 ure od prejema tega obvestila ima uporabnik (kupec) možnost preklicati naročilo brez posledic. Razen možnosti preklica uporabnik (kupec) po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila.
Uporabniku (kupcu) so v njegovem profilu na spletni strani Ponudnika vselej dostopni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila.

Če uporabnik (kupec) naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Ponudnik po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca) na kontaktno telefonsko številko. Po potrditvi naročila Ponudnik uporabnika (kupca) po elektronski pošti obvesti o predvidenem roku dobave.

Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom (kupcem) in Ponudnikom je na tej stopnji sklenjena.

7. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

Uporabnik oz. kupec (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo blago za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14-ih dneh od dneva prevzema naročenih izdelkov Trgovcu na kontaktni elektronski naslov info@inspire4future.com, sporočiti, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni uporabnika (kupca), je strošek izbrisa uporabnikovega računa in nastavitev pri Ponudniku.

Čeprav vedno delujemo v dobri veri, se lahko pri spremembah spletnega mesta zgodi, da pride do napak. Ponudnik se zavezuje, da bo odkrito napako v najkrajšem možnem času odpravil. Uporabnik lahko ponudnika na napako opozori preko elektronskega sporočila na naslov info@inspire4future.com.

8. Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Ponudnik v te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.
Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

9. Politika zasebnosti

Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti, ki je dostopna tukaj.

10. Odgovornost

Ponudnik se trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni storitve, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Ponudnik ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo Ponudnik uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila.
Čeprav se Ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

11. Pritožbe, spori in uporaba prava

Ponudnik spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Ponudnik ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb, kamor se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže po elektronski pošti. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na elektronski poštni naslov info@inspire4future.com.
Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Ponudnikom in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno, stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

12. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi Ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
Ponudnik in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču. Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Ponudnikom in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.
Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

13. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Ponudnik lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Ponudnika, ter v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani www.inspire4future.com.
Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo ter uporabo v krajšem času.
Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema.
Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo Ponudniku sporoči preklic ali mu to sporoči preko elektronske pošte na elektronski naslov info@ inspire4future.com .

Splošne pogoje poslovanja je sprejel Inspire4Future v Ljubljani dne 20. 05. 2021.