I4F - Loader
7 februarja, 2022

Poslovne preobrazbe v digitalni ekonomiji se lomijo na organizacijski kulturi … Ne ujemite se v past! (2/4)

Značilnosti digitalne ekonomije in njihov vpliv na organizacijsko kulturo?

Katere so ključne značilnosti digitalne ekonomije, ki bodo zaznamovale in usmerjale razvoj organizacij in posameznikov v prihodnje?

1. Ekonomija izkušnje: kot ena od temeljnih značilnosti nove (digitalne) ekonomije, v kateri je zagotavljanje izkušnje eden ključnih elementov vrednosti za deležnike.

2. Osredotočenost oz. naravnanost na stranko: naravnanost od zunaj navznoter ter personalizacija in individualizacija ponudbe strankinim potrebam v času, ko je vse na zahtevo (EON – everything on demand, op. p.).

3. Ekonomija najemov oz. delitvena ekonomija, ki je vedno bolj razširjena v novih poslovnih modelih in zasebnem življenju (npr. porast »car sharinga«, najemanja potrošnih dobrin namesto nakupa, »kavč surfing«, in podobno).

4. Partnerski ekosistemi: integracija našega celotnega ekosistema, da diha na podobni frekvenci, z usklajenimi vrednotami, poslanstvom in vizijo.

5. Ekonomija, ki temelji na znanju: dodana vrednost za deležnike ekosistema vedno bolj temelji na znanju, ključno je vzpostavljanje sistemov za upravljanje znanja v organizacijah/skupnosti (zemljevidi znanj poslovnega ekosistema, povezati jih z znanji za kupce in druge deležnike), sistematično razvijanje in motiviranje t. i. »knowledge workerjev« – zaposlenih, ki dodano vrednost ustvarjajo z znanjem in svojo kompetentnostjo.

6. Eksperimentiranje in inovacije: stalno preizkušanje »statusa quo«, učenje in od-učenje (unlearning, op. p.), usmeritev na prebojne inovacije (disruptive innovation, op. p.) je narava nove poslovne realnosti.

7. Sodelovanje in soustvarjanje: spodbujanje sodelovanja in principa soustvarjanja, v katerega so vključeni deležniki celotnega ekosistema organizacije.

Vpliv na organizacijo in poslovni ekosistem

Kako ti trendi in značilnosti digitalne ekonomije vplivajo na razvoj prihodnje, agilne, povezane in vedno bolj pametne, t.i. eko korporacije (ki je odgovorna do deležnikov in okolja oz. celotnega ekosistema, v katerem deluje)? Kakšni so organizacijski odgovori na te trende oz. usmeritve – determinante poslovnega okolja:

1. Povezovanje in sodelovanje se dogaja vedno bolj na ravni ekosistemov in ne več samo posamičnih organizacij.

2. Dinamični in vedno bolj disruptivni poslovni modeli, pri katerih je in bo treba združevati tudi dvojnost pogleda: organizacija, ki vizionarsko gleda v prihodnost in jo zna prevajati v današnje uspešne poslovne prakse.

3. Mrežne oz. fluidne organizacijske strukture, ki so se sposobne prilagajati na drugi strani vedno bolj mrežnemu konceptu povezovanja strank.

4. Poslovni ekosistemi, katerih delovanje (vedno bolj) usmerjajo podatki (»data driven organization«, op. p.).

5. Vodenje klasičnih in virtualnih timov, tudi prek virtualnih platform.

6. Nova digitalna delovna mesta, ki so povezana z ustvarjanjem vrednosti za deležnike celotnega ekosistema in digitalna delovna sila: chatboti, ki temeljijo na umetni inteligenci in prevzemajo ponavljajoče se (simulacijske) naloge v dejavnostih, kot so zavarovalništvo, podpora kupcem, bančništvo in podobno (primeri: chatbot Amelia, Čarli – digitalni HR-asistent podjetja A1).

7. Medgeneracijsko sodelovanje in vodenje, ki je najmanj zadnje desetletje že dobra praksa uspešnih in v trajnostno delovanje usmerjenih organizacij, po drugi strani pa tudi standard in imperativ za njihovo prihodnje uspešno delovanje.

V 3. in 4. delu tega prispevka pa bova spregovorila o karakteristikah sodobne organizacijske kulture, ki lahko zagotovi pospešek vaši poslovni preobrazbi v času digitalnega poslovanja? Kot tudi o tem, kako jo sistematično upravljati in razvijati.

Avtorja prispevka:

Mag. Janez Žezlina, potentiolog in executive coach, Energos d.o.o. & I4F

Roman Klarič, strokovnjak za organizacijsko kulturo, poslovni svetovalec, HSC Skupina d.o.o. & I4F

Preberite si tudi prvi del prispevka (ki bo izšel v 4. delih).