I4F - Loader

Ocenimo pripravljenost vašega podjetja na poslovanje v digitalni ekonomiji

Ugotovite zrelost vaše digitalne kulture in digitalnih kompetenc zaposlenih ter spoznajte predloge za izboljšave

Od intuitivnih on-line vprašalnikov za zaposlene

I4F rešitve so 24/7/365 večdimenzionalne rešitve, kar pomeni, da jih lahko izvajate preko spleta kadarkoli in kjerkoli ter s tem v zvezi tudi takoj pridobite celovito poročilo o stanju razvitosti ocenjevanih področij, kot tudi priporočil za njihov nadaljnji razvoj. Na ta način lahko natančno pridobite celovit in poglobljen uvid v vaše prednosti in ovire za uspešno poslovno preobrazbo in delovanje v digitalni ekonomiji.

… do poročil, ki jim vodstvo zaupa

Poročilo analize sodobne organizacijske kulture in digitalnih zmožnosti vsebuje: krovne indekse moči organizacijske kulture za digitalno poslovanje (npr. DEEP indeks, Osredotočenost na kupce) in poslovanje vaše organizacije v prihodnosti (npr. I4F potencial indeks, Manifesto Multiplikator), poglobljene analitične vpoglede v trenutno stanje, večdimenzionalne uvide povezane s tem stanjem (npr. kakšna je prevladujoča organizacijska kultura z vidika zavzetosti zaposlenih v vaši organizaciji, ipd.), operativna priporočila za napredek in pomembna krovna priporočila za poslovanje v digitalnih ekonomiji in v prihodnosti. Poročilo ocene digitalnih kompetenc glede na posamezno poslovno vlogo poda oceno razvitosti posameznih digitalnih kompetenc. Pri tem vam omogočamo, da izvedete lastno samooceno razvitosti ključnih digitalnih kompetenc (glede na izbrano poslovno vlogo) oz. možnost večnivojskega ocenjevanja le-teh, kjer podajo oceno razvitosti vaših digitalnih kompetenc še drugi ključni deležniki – ocenjevalci (npr. nadrejeni, sodelavci, podrejeni, poslovni partnerji, stranke, ipd.).

Naša zaobljuba

Za vas smo pripravili ekspertna večdimenzionalna ocenjevanja s katerimi boste pridobili vpogled v stanje vaših: digitalnih kompetenc, digitalnih zmožnosti in organizacijske kulture za poslovanje v digitalni ekonomiji. To so namreč najbolj trdni temelji uspešne digitalne poslovne preobrazbe, kar so potrdile številne mednarodne raziskave in dobre prakse mednarodnih uspešnih podjetij.

Zakaj I4F rešitev?

Organizacije morajo, če želijo biti konkurenčne, neprestano skrbeti za svoj poslovni razvoj. Če so ga še do nedavno oblikovale predvsem same s svojimi poslovnimi načrti, se je to v digitalni ekonomiji korenito spremenilo.

Kaj omogočamo?

I4F rešitev omogoča organizacijam in posameznikom strokovno in večdimenzionalno oceniti in analizirati svoje zmožnosti za uspešen prehod v prihodnje poslovanje, trenutno v poslovanje digitalne ekonomije.

Kako deluje?

I4F rešitve so 24/7/365 večdimenzionalne rešitve, kar pomeni, da jih lahko izvajate preko spleta kadarkoli in kjerkoli ter s tem v zvezi tudi takoj pridobite celovito poročilo o stanju razvitosti ocenjevanih področij kot tudi priporočil za njihov nadaljnji razvoj.

Komu je namenjeno?

V današnjem poslovnem okolju uspevajo posamezniki in organizacije, ki so agilni, povezovalni oz. sodelovalni, inovativni ter usmerjeni v kupca. Zato so naše rešitve namenjene t.i. voditeljem – vsem, ki gledate naprej v prihodnost in skrbite za sistematičen razvoj potenciala organizacij in posameznikov v njih.

ZAUPAJO NAM…