I4F - Loader

Večdimenzionalna ocenjevanja

Naša I4F rešitev obsega ekspertna večdimenzionalna ocenjevanja s področja digitalnih kompetenc, digitalne kulture in digitalnih zmožnosti.

Temelji organizacijske kulture
Organizacijska kultura za vodje
Splošne digitalne kompetence
Kompetence za podatkovnega analitika

Če želite pridobiti še ostale primere vprašanj in primere vizualizacije rezultatov ocenjevanja, vas vljudno prosimo, da samo za ta namen pustite svoj elektronski naslov.